Egoet i dig, mig og kroppen

Egoet i dig, mig og kroppen. Hvad er egoet for en størrelse?

Jeg har haft en nysgerrighed med, der rækker ind i både sindet og kroppen i forhold til at finde ind i din og min adfærd. Hvorfor gør vi, som vi gør? Dette er mine tanker og funderinger over egoet, og hvordan jeg ser på det som kropsterapeut (og coach).

Egoet, din tro væbner

Egoet er din beskytter og vogter mod verden udenfor, som den tro følgesvend, væbner der fortæller dig, når du følger de i dig boende overlevelsesmønstre og strategier til at være her i verden. Egoet er på mange måder med til at få dig igennem livet. Det sikrer, at du ikke lider overlast, får det du vil have: om det så er opmærksomhed, anerkendelse, ros eller undgå konflikter med mere.

Egoet kommer frem, når jeg går i hovedet, i tankerne (og i gamle fastgroede følelser, overbevisninger) for bl.a. at undgå iboende sansninger og grundfølelser komme til udtryk. Måske kender du dette med at: ’ej, jeg burde …’, ‘jeg skal…’ eller ‘det bliver jeg nødt til …’ Så har du fat i dit ego, for det påbyder dig at handle på en bestemt måde. Eks. ’jeg skal stå dette igennem, når det er klaret, så …’

Det er som om, at en eller anden ufuldkommenhed kigger frem, en tvingen sig til noget i forsøget på at opfylde egoets ’have mere’ behov. Eckart Tolle skriver bl.a. om egoet og denne kalden på ‘have’.

Hvordan ser jeg på egoet ud fra et kropsligt fundament?

Jeg er nysgerrig på og interesseret i at dykke ned i, hvem det er, der siger det? Hvad er det for en stemme, som gemmer sig i disse indvendige snakke? Og hvordan kommer det til udtryk i dagligdagen og i din krop? At komme nærmere egoet i dig, mig og kroppen.

Egoet handler som nævnt om tillærte mønstre, strategier for at være her i verden og at føle på en bestemt måde. Når forandringens vinde blæser, og du eks. skal prøve noget nyt, så kan det være frygten kommer forbi og melder sin ankomst.

Frygten rokker ved dit ståsted, ved dit helle og fortæller dig måske, der er fare på færde. Noget vil ændre på den måde, som du (dit ego) ser på situationen, på verden på. Dit ego vil have tryghed og uforanderlighed, så hvad har du lige gang i, når du vælger at gøre noget andet end dine normale mønstre, gøre noget andet end det vi har aftalt?

Det kropslige indblik
Knæ og albuer

Rent kropsligt har knæene en funktion som bevægelige, fleksible, svajende med vinden i overgangen mellem fødder og hofter. Det bevægelige led i forandringens vinde. Låste knæ giver en stiv holdning, en ufleksibilitet og måske kommer en vis form for stædighed frem. ’Jeg vil ikke’. Hvis du lader knæene være låste, giver det sig udslag andre steder i kroppen – fødderne og hofterne.

Benene, fødderne, knæene og hofterne hænger sammen. Det er dem, du tager skridtene med ud i livet – enten vaklende, lidt stift, eller måske dansende og legende. Dit ego er med til at fortælle dig, hvad det vil have dig til godt at gøre ud fra den indre dommer, påbuddene, fortidens erfaringer.

Albuerne har ligeledes en bevægelig funktion i forhold til vores skuldre og håndled. Måske kender du udtrykket: ’at have rundsave på albuerne’. Altså igen en meget ’jeg-styret’, egostyret handling, som viser noget om en person, der vil frem. En person, som sætter sig selv først, tager sin plads, vil have opmærksomhed. Måske styre slaget gang.

Albuernes forbindelse i armen er essentiel i forhold til, om du kan tage imod og give fra et fleksibelt sted. Eller skubber du væk, forsvarer du dig selv, holder verden på afstand – stive arme, måske ømme albuer?

Bryst kasse og solar plexus

Brystkassen vidner om, hvordan egoet i personen har det. Hvordan spørger du nok? Brystkassen beskytter bl.a. hjertet, beskytter sjælen. Hjertet handler mere om sjælen, essensen, det lyttende sted i os. Så brystkassen er med til at give afstand til verden ved eks. en fremskudt brystkasse ved at spænde op i facaden, den ydre mur med et evt. spænd i solarplexus.

Solar plexus kan ses som overgangen mellem, hvad der sker i kroppen (følelser), og hvad der sker i vores hoved (tanker). Der kan ved en fremskudt brystkasse også tegne sig et billede af en mere overfladisk vejrtrækning.

En vejrtrækning som på en måde lægger afstand til at tage livet fuldt ind med alle de følelsesmæssige rutsjeture, det nu indebærer. Og en evt. sorg – sorgen over at have mistet, ikke at være blevet set og hørt som barn, over ikke at have udlevet sine drømme, over ikke at være i kontakt med sig selv/sit hjerte etc.

Hvordan kan jeg arbejde med mig selv, med mit ego?

Jeg kan ved at mærke, høre og lytte ind til klienten i det sagte og usagte få en idé om, hvad er der viser sig af overlevelsesmønstre i personen.  Hvordan egoet giver sig til kende i personen kropsligt.

Egoet kan også høres via stemmeføringen, måden der tales på til omverden og til sig selv. Siger du ’man’ eller du om dig selv, når du fortæller? Læg mærke til, hvordan du omtaler dig selv. Hvad der er for nogle ord, der går igen. Egoet har ofte en mere kommanderende, fastholdende, til tider stædig stemme, hvor essensen er mere understøttende, blid og rummelig.

Hvor meget får egoet lov til at være toneangivende i dine valg i livet?

Det er værd at huske på, at egoet beskytter og har en værdifuld plads. Vi kan ikke være det foruden, og det er heller ikke mine tanker og idéen med dette skriv, at egoet i os alle skal forsvinde. Det beskytter os i livssituationer, hvilket er anerkendelsesværdigt.

Læg blot mærke til, hvordan din person – tanker, følelser, handlinger, måden at være på i verden er ledet, ledet indeni.  Hvordan ser balancen ud i dig i forhold til at være ledet fra egoets ’have mere’, beskytter adfærd og din essens, dit inderste lysende, omsorgsfulde jeg.

Hvad lægger du mærke til omkring dit ego og dig selv?

Som med alt andet handler det om at træne, øve sig i at se sine egne mønstre/adfærd, tale med nogen om dem evt. få en oplevelse af, at det faktisk er muligt at vælge noget andet, end det egoet fortæller, selvom frygten banker på og fortæller dig, at det er farligt. Måske fortæller dit inderste, at det er det værd at prøve noget nyt, noget andet end det du er vant til. Måske har du endnu brug for at have egoet med som din beskytter, førend det føles ok at prøve noget andet. Så vær nysgerrig på egoet i dig, mig og kroppen.

Kærlig hilsen

Marianne

Er du nysgerrig på essens – dit inderste lysende og omsorgsfulde jeg, så tjek blogindlægget Essens: er du kommet hjem?